skip to Main Content
+36 20 2121 099 cosinusfi98bt@gmail.com 7632 Pécs, Nagy Ferenc tér 7.

A meddő-energia kompenzálás más néven fázisjavítás megléte, megfelelő műszaki állapota az ipari villamos energia felhasználók szempontjából az egyik legfontosabb, és nem csak gazdasági érdek. A fázisjavító berendezés és annak alkatrészei (kondenzátorok, mágneskapcsolók, automatika, stb.) nemcsak a villamosmérnökök, energetikusok számára ismeretes megnevezések. Ezeket a kifejezéseket az ipari termelés más ágazati szereplői (cégvezetők, műszaki vezetők, gyártulajdonosok) is rendszerint ismerik, hiszen a fázisjavítás hiánya, esetenként üzemképtelensége súlyos energiaköltség növekedéssel jár.

Automatikus fázisjavító berendezés alkalmazásával jelentős mértékben csökkenthető a villamos energia költség. A pontos méretezés és a megfelelő típus kiválasztása, nemcsak anyagi szempont, fontos tényezőnek minősül az adott hálózaton üzemelő további készülékek számára is. A fázisjavítás kialakítása előtt mindenképpen tájékozódjon az adott hálózati adottságokról. Kérjen helyszíni műszaki felmérést vagy végeztessen hálózatanalizációs mérést.

A hatékony fázisjavítás főbb jellemzői:

 • megfelelő tervezés,
 • kivitelezés,
 • telepítés (erős és vezérlőköri bekötés),
 • beüzemelés,
 • üzemben tartás (karbantartás).

A fázisjavító berendezések telepítése, beüzemelése, beszabályozása fontos szempontnak minősül, amennyiben el szeretné kerülni az elosztói meddő-energia díjat.

Egy nem megfelelően telepített és/vagy üzembe helyezett fázisjavító berendezés nem csak rosszul működik, hanem adott esetben a felárak elkerülése helyett többlet költséget eredményez.

Milyen költséggel jár a fázisjavító berendezés hibás működése?

A hibás működést általában egy kisebb vagy több összetett probléma okozhatja. A hiba megállapításáig a fázisjavító berendezés rosszul üzemel ezért nincs-, alul-, vagy túl-kompenzáció van. A hibás működés néha több hónap, adott esetekben akár egy év üzemeltetés után mutatkozik. Ilyen esetekben az áramszámlán már jelentős mértékű elosztói meddő díj jelenik meg.

Kerülje el a helytelen beüzemelés kellemetlenségeit!
Bízza szakemberre a telepítést, beüzemelést, beszabályozást!

A Cosinus FI 98 Bt. vállalja automatikus fázisjavító berendezések szakszerű

 • telepítését,
 • beüzemelését,
 • beszabályozását,
 • felülvizsgálatát,
 • karbantartását,
 • felújítását,
 • átalakítását.

Szolgáltatásunkat országos szinten, kedvező díjazással, akár garancia átvállalással vállaljuk.

Kérje díjmentes ajánlatunkat: +36 20 2121 099

Kapacitív vagy induktív meddő-energia?

Az induktív meddő-energia az alul-kompenzációt jelenti. Ebben az esetben nincs vagy nem elégséges a beépített kondenzátorok kapacitása. Amennyiben van beépített fázisjavító berendezés akkor érdemes szakemberrel ellenőriztetni a működést.

A kapacitív meddő-energia túlkompenzálást jelent. Amennyiben van beépített fázisjavító berendezés általában elegendő egy kisebb beszabályozás, optimalizálás a vezérlő egységen. Amennyiben nincs beépített fázisjavító berendezés / kondenzátor és mégis kapacitív a hálózat kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot. (kérje speciális ajánlatunkat)

Vannak olyan esetek is, amikor egy adott villamos hálózat induktív és kapacitív is egyben. Ez speciális eset. Itt általában van már valamilyen fázisjavítás beépítve. Ilyen probléma megoldásában is készséggel állunk rendelkezésére.

Cégünk vállalja a már üzembe helyezett automatikus fázisjavító berendezések időszakos karbantartását, mely az alábbi munkafolyamatokat foglalja magában.

 • A fázisjavító berendezés általános ellenőrzése szemrevételezéssel.
 • A berendezés általános tisztítása, külső és belső portalanítása.
 • Meddő teljesítmény szabályozó elektronika működésének ellenőrzése kézi és automatikus üzemmódban.
 • Biztosító aljzatok, mágneskapcsolók, kondenzátorok, fojtó-tekercsek, automatika, mechanikai állapotának ellenőrzését.
 • Erősáramú betápláló kábelek, fokozatvezetékek ellenőrzése melegedés, égés, sérülések keresése.
 • Biztosító betétek állapotellenőrzése.
 • Erősáramú és vezérlő vezeték csatlakozási pontok csavaros kötéseinek ellenőrzése, szükség szerinti után-húzása.
 • Szellőzés ellenőrzését. Ventilátor próbát, Filterek tisztítását, szükség szerinti cseréjét.
 • Termosztátok beállítási értékeinek ellenőrzését, szükség szerinti után állítását.
 • Kondenzátorok terhelés alatti kapacitás vizsgálata lakatfogóval.
 • A munkáról jegyzőkönyv készítését amely tartalmazza kondenzátorok kapacitását, és az esetlegesen feltárt hibákat vagy az arra utaló jeleket.
Back To Top